Obľúbené kotly

1 z 5

Získajte dotáciu v hodnote 1.500 €

Národný projekt Zelená domácnostiam II umožňuje domácnostiam získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Dotáciu je možné získať na kotly na pelety.

1 z 14
1 z 6
1 z 18
1 z 14
1 z 16